Skip to content

สติ๊กเกอร์ มอก.

  สติ๊กเกอร์ มอก. สิ่งที่ช่วยยืนยันมาตรฐานสินค้าให้น่าเชื่อถือ งาน

  ในฐานะผู้บริโภคทุกคนย่อมคาดหวังการได้ใช้งานสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการรับรองเพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนรอบข้าง นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ต้องมีหน่วยงานถูกตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ และให้สัญลักษณ์ยืนยันสินค้านั้น ๆ หนึ่งในสิ่งที่บ่งบอกถึงมาตรฐานสินค้าหลายประเภทได้อย่างดีจึงต้องมี “สติ๊กเกอร์ มอก.” รวมอยู่ด้วย และถ้าคุณทำธุรกิจที่มีสินค้าดังกล่าวรวมอยู่ การติดสติ๊กเกอร์ประเภทนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

  สติ๊กเกอร์ มอก. คืออะไร

  สติ๊กเกอร์ มอก. คือ ประเภทของสติ๊กเกอร์สำหรับใช้ติดสินค้าหลายประเภทที่ผ่านการรับรองจาก สมอ. หรือสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อันถือเป็นเครื่องหมายมาตรฐานบังคับที่ถูกควบคุมโดยหน่วยงานดังกล่าวที่จัดตั้งโดยรัฐบาล สินค้าแทบทั้งหมดที่ต้องมีการติดฉลากหรือพิมพ์เครื่องหมาย มอก. ลงบนบรรจุภัณฑ์จะอยู่ในกลุ่มของสินค้าที่อาจสร้างความเสี่ยงต่อผู้บริโภคได้เมื่อนำไปใช้งาน เช่น ผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่ต้องได้รับมาตรฐานการรับรอง (เหล็ก แก้ว พลาสติก) ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ (ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ฯลฯ) ผลิตภัณฑ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหากไม่ได้มาตรฐาน (ของเล่นเด็ก จานพลาสติก ฯลฯ) การที่ธุรกิจดังกล่าวมีการติดสติ๊กเกอร์นี้เอาไว้จะช่วยสร้างความมั่นใจในการเลือกซื้อของลูกค้าได้มากขึ้นกว่าเดิม

  ข้อมูลที่จำเป็นต้องมีบนสติ๊กเกอร์ มอก.

  นอกจากเครื่องหมาย มอก. ที่สังเกตได้เด่นชัดสุดบนสติ๊กเกอร์ มอก. แล้ว ก็ยังจำเป็นต้องมีข้อมูลอื่น ๆ เพื่อระบุถึงมาตรฐานสินค้าดังกล่าวเพื่อเป็นการยืนยันถึงคุณภาพที่ผู้บริโภคทุกคนจะได้รับ โดยส่วนใหญ่แล้วข้อมูลที่พึงมีประกอบไปด้วย

  • สัญลักษณ์ มอก.
  • ชื่อ ชนิด หรือประเภทของสินค้า
  • ชื่อแบบเต็มของผู้จัดจำหน่ายหรือผู้นำเข้าสินค้า และสถานที่ในการผลิตสินค้า
  • เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือชื่อการค้าที่ทำการจดทะเบียน
  • วิธีในการใช้สินค้านั้น ๆ
  • น้ำหนัก ปริมาตร และขนาดของสินค้า
  • วันเดือนปีที่ผลิต และวันเดือนปีที่หมดอายุของสินค้า
  • คำเตือน หรือ ข้อแนะนำในการใช้สินค้า (ถ้ามี)
  • จำนวนของสินค้าในบรรจุภัณฑ์
  • ราคาของสินค้าและมีการระบุหน่วยเป็นบาท

  อย่างไรก็ตามสินค้าบางประเภทอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา หรืออาจไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลบางประการหากไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้งาน

  ประเภทของสัญลักษณ์ มอก. ที่อยู่บนสติ๊กเกอร์ มอก.

  เมื่อเจาะลึกลงไปเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของ มอก. บนสติ๊กเกอร์ มอก. จะมีการแยกประเภทออกโดย สมอ. เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคสามารถซื้อและนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1. มอก. ทั่วไป

  ถือเป็นเครื่องหมาย มอก. พื้นฐานที่ทาง สมอ. ได้กำหนดมาตรฐานขึ้นมาสำหรับสินค้าประเภทดังกล่าว โดยทางผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องมีการยื่นความจำนงเพื่อขอคำรับรองในการยืนยันคุณภาพจาก สมอ. ตามความสมัครใจ ข้อมูลที่อยู่บนสัญลักษณ์ มอก. นี้จะบอกถึงคุณภาพของสินค้าที่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดเอาไว้ ยืนยันด้านความปลอดภัย มีคุณภาพ และคุ้มค่ากับการซื้อใช้งาน

  1. มอก. บังคับ

  สำหรับ มอก. บังคับ จะสังเกตได้ชัดเจนตรงที่มีกรอบวงกลมล้อมรอบสัญลักษณ์ มอก. อีกชั้น ซึ่งเป็นการแสดงเครื่องหมายที่อยู่บนผลิตภัณฑ์ของสินค้าที่ต้องถูกรับรองตามกฎหมายกำหนด ทุกอย่างต้องถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐานทุกด้าน เป็นข้อบังคับให้กับผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จัดจำหน่ายต้องทำตามเงื่อนไขที่ได้ระบุเอาไว้เท่านั้น จุดประสงค์สำคัญเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจภายในประเทศ

  ความสำคัญของการติดสติ๊กเกอร์ มอก. บนสินค้าทุกชิ้น

  เจ้าของธุรกิจที่ผลิตสินค้าตรงตามเงื่อนไขการรับรอง มอก. อาจมีข้อสงสัยว่าหากบรรจุภัณฑ์ของตนเองไม่ได้มีการพิมพ์สัญลักษณ์ดังกล่าวเอาไว้ จำเป็นต้องติดสติ๊กเกอร์ มอก. บนสินค้าทุกชิ้นหรือไม่? คำตอบคือ จำเป็นต้องติดสติ๊กเกอร์บนสินค้าหรือบนบรรจุภัณฑ์สินค้าทุกชิ้น เพื่อเป็นการยืนยันถึงมาตรฐานที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จัดจำหน่ายใช้ยืนยันกับผู้บริโภคถึงคุณภาพที่พวกเขาจะได้รับ สร้างความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ให้สามารถซื้อใช้งานแบบไร้กังวล มากไปกว่านั้นยังเป็นการป้องกันความผิดพลาดทางข้อกฎหมายด้วย การสั่งพิมพ์แล้วติดเอาไว้จึงเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง

  การติดสติ๊กเกอร์ มอก. ต้องทำอย่างไรเพื่อความสะดวก รวดเร็ว

  ปัจจุบันการติดสติ๊กเกอร์ มอก. ลงบนสินค้าไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานคนในการลอกสติ๊กเกอร์แล้วติดทีละชิ้นให้ยุ่งยาก เพราะกรณีที่คุณผลิตสินค้าจากเครื่องจักรก็สามารถใส่ม้วนสติ๊กเกอร์ที่มีสัญลักษณ์ มอก. ลงในช่องที่ตัวเครื่องกำหนดเอาไว้ จากนั้นเมื่อเครื่องทำงานระบบก็จะทำการติดสติ๊กเกอร์สินค้าทุกชิ้นให้อย่างง่ายดาย ประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลา และได้มาตรฐานที่ถูกต้อง เหมาะสม อย่างแน่นอน ส่วนกรณีที่เป็นการนำเข้าก็อาจต้องใช้แรงงานคนอยู่แต่จริงแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก หรือจะใช้เครื่องจักรช่วยติดสติ๊กเกอร์ดังกล่าวให้ก็ทำได้เช่นกัน

  นี่คือข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ มอก. ย้ำอีกครั้งว่าหากคุณทำธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าที่ต้องมีการแสดงสัญลักษณ์ มอก. เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดก็ต้องมีการติดสติ๊กเกอร์ดังกล่าวระบุเอาไว้เสมอ เพิ่มความมั่นใจต่อผู้บริโภค ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้นกว่าเดิม ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลดีต่อธุรกิจทั้งสิ้น

  รับผลิตกล่องกระดาษ รับผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ รับผลิตกล่องอาหารเสริม รับผลิตถุงกระดาษ รับพิมพ์สติ๊กเกอร์ รับพิมพ์สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า รับออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ โรงงานผลิตกล่องกระดาษ ซองจดหมาย

  Imageart ผลิตสิ่งพิมพ์ให้แบรนด์มาแล้วมากกว่า 5,000 แบรนด์