Skip to content

สติ๊กเกอร์ PVC

สติ๊กเกอร์ PVC

สติ๊กเกอร์ PVC คืออะไร

    อีกประเภทของสติ๊กเกอร์ที่สามารถพบเจอได้บ่อยมากต้องยกให้กับ “สติ๊กเกอร์ PVC” ทั้งการใช้กับการติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้า และงานสติ๊กเกอร์อื่นๆ