Skip to content

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด

    สติ๊กเกอร์ที่มีผู้ผลิตสินค้าจำนวนมากมักสั่งให้โรงพิมพ์ดำเนินการให้นั่นคือ “สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด” หรือสติ๊กเกอร์ที่มีขีดเส้นดำพร้อมตัวเลข